قالب های پرسی

ساخت همه نوع قالب چدني تك مرحله اي و پرگرسيو
<span>قالب های پرسی</span>

ماشين های ابزار CNC

ساخت ماشين فرز CNC . همچنين طراحي و ساخت طيف گسترده اي از ابزار هاي مخصوص
<span></span>ماشين های ابزار  CNC

توليد قطعه

توليد قطعه توسط پرس هاي هيدروليك و مكانيك در طيفي گسترده تا رده قالب هاي G1
توليد <span>قطعه</span>

فيكسچر ها

طراحي و ساخت همه نوع پنل گيج ، چكينگ فيكسچر و جيگ
<span>فيكسچر ها</span>

 

 

JoomShaper